Friday, March 29, 2024

TOE Odysseialta paluun jälkeen

YLEssä oli mielenkiintoinen ohjelma kaiken teorioiden nykytilasta. Uutta oli se, että ohjelmassa tuli täysin selväksi se mistä muualla maailmassa on puhuttu jo kymmeniä vuosia. Supersäiemalli ei ollutkaan kaiken teoria.

Tämä tuli selväksi jo joskus 1986 paikkeilla, mutta kun iso rahoituskone oli käynnistetty sitä oli vaikea pysäyttää. Viimeiset naulat arkkuun iskettiin joskus 2005-2010 välillä. Ennustettua supersymmetriaa löytynyt LHC:llä. Tuli myös selväksi että supersäiemalli ennustaa multiversumin, ts. kaikki mahdolliset fysiiikat paitsi tätä omaamme! Kilpailijatkin mainittiin. Toinen haastatelluista, itse supersäieteoreetikko, totesikin lopussa, että supersäiemallin suurin menestys liittyi elokuvateollisuuteen. Paljon myytiin myös populaarikirjoja!

Syyt supersäieteorian (ja muidenkin muotiteorioiden) fiaskoon on helppo osoittaa.

  1. Supersäieteoria ei lähtenyt liikkeelle todellisesta ongelmasta: koska hadroninen säiemalli ei toiminut niin ajateltiin, että jospa teoriasta saataisiin kuitenkin kaiken teoria! Käänteinen ilmiö sille mitä tapahtui kun hiiri kissalle takkia ompeli.
  2. Toinen syy oli filosofisen ajattelun korvautuminen amerikkalaisella pragmatismilla. Olisi ollut isoja ongelmia. Yleisen suhteellisuusteorian ongelma säilymislakien kanssa ja kvanttimittausteorian paradoksi.
  3. Ehkä tärkeimpiä filosofia erehdyksiä oli pituus-skaala-reduktionismi eli usko siihen että koko fysiikka redusoituu Planckin pituus-skaaloihin. Osoittautui, että perhosen siiven isku Planckin skaalassa muutti koko fysiikan meidän skaalassamme ja teoria menetti täysin ennustuskykynsä: multiversumi oli tuloksena. Pituus-skaalan käsite fundamentaalisena käsitteenä tarvitaan ja tässä fraktaalius ehdottaa itseään.
  4. Käsite kaiken teoria ymmärrettiin aivan liian kapeasti. Kaiken teorian täytyisi myös tarjota tietoisuuden teoria ja kvanttibiologian teoria. Nämä vaatimukset tuovat mukaan valtavan määrän empiirisiä sidoehtoja jotka puuttuivat kokonaan.
Nyt hiukkasfyysikkoyhteisö on lopulta myöntämässä että harharetkellä oltiin lähes puoli vuosisataa. Tätähän tämäkin ohjelma heijasti.

For a summary of earlier postings see Latest progress in TGD.

For the lists of articles (most of them published in journals founded by Huping Hu) and books about TGD see this.

No comments: